Warunki przyjęcia

  • Zwierzęta przyjmowane są na podstawie podpisanej w dniu przyjęcia „UMOWY POWIERZENIA”
  • Do Hotelu przyjmowane są zwierzęta zdrowe, posiadające aktualne książeczki zdrowia ( aktualne szczepienie przeciw wściekliźnie oraz chorobom zakaźnym, odrobaczone i odpchlone).
  • W dniu przyjęcia do Hotelu zwierzę powinno być zaopatrzone w swoją obrożę i smycz.
  • W razie nie odebrania zwierzęcia w dniu zakończenia pobytu przez właściciela oraz braku kontaktu telefonicznego przez kolejne 3 dni lub braku uregulowania płatności za pobyt-zwierzę przechodzi na własność Hotelu lub schroniska.
  • Płatność za pobyt przyjmuje się w dniu pozostawienia zwierzęcia w Hotelu.

HOTEL MA PRAWO ODMÓWIĆ PRZYJĘCIA PSA, KOTA
CZY INNEGO ZWIERZĘCIA BEZ PODANIA PRZYCZYNY.

DLA DOBRA WSZYSTKICH GOŚCI HOTELOWYCH ,
NIE PRZYJMUJEMY PSÓW AGRESYWNYCH
(BEZ WZGLĘDU NA RASĘ)  ORAZ SUK W OKRESIE RUI.